Dôchodokové sporenie

 

"Mladým ľuďom sa zdá, že peniaze sú to najdôležitejšie 

v živote. Keď zostarnú, vedia to už naisto."


Dôchodkový systém


I. pilier

Sociálna poisťovňa


II. pilier

Dôchodkové starobné sporenie


III. pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie


štátny systém

14% povinných odvodov 

na dôchodkové poistenie


kapitalizačný pilier

4% povinných odvodov

na dôchodkové poistenie


dobrovoľný pilier

príspevok zamestnávateľa

príspevok zamestnanca


dôchodok vo výške

cca 46,5%

hrubej mzdy


dôchodok vo výške

cca 15%

hrubej mzdy


doplnenie dôchodku

do 100%

čistej mzdy


O dôchodkovom zabezpečení sa môžete informovať prostredníctvom kontaktného formulára.