V súčasnej dobe je viac možností, ako financovať kúpu auta. Leasing? Úver? Iné formy financovania?

Pomôžeme vám ho prefinancovať formou leasingu alebo úveru. Získajte výhodné financovanie svojho auta bez zdĺhavého vybavovania a zisťovania, ktorá forma financovania bude pre vás najvýhodnejšia.

PZP

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla na majetku, zdraví a iných hodnotách tretích osôb.

KASKO

Havarijné poistenie motorového vozidla voči škodám spôsobeným krádežou, dopravnou nehodou, stretom so zverou, vandalizmom a ďalšími vplyvmi.Vypočítajte si cenu PZP  alebo Havarijného poistenia na vaše auto, vyberte si to najlepšie pre vás a jednoducho si uzatvorte zmluvu PZP ONLINE.


GAP

Poistenie finančnej straty kryje riziko pre prípad krádeže či inej totálnej škody na vozidle (havária, živel)

Poistenie skiel

Poistenie skiel kryje škody na sklách motorového vozidla nad rámec PZP


O možnostiach financovania a poistení motorového vozidla sa môžete informovať prostredníctvom kontaktného formulára.