Kontakt

Regionálne zastúpenie: 

Fakturačné a kontaktné údaje:

Starfinance, s.r.o.

Piaristická 2, 949 24 Nitra

IČO: 47703211

DIČ: 2024047432

Zápis v OR OS Nitra, vložka č. 37571/N, oddiel: Sro


Telefón: +421 905 552 023

email: info@starfinance.sk


Starfinance, s.r.o. je registrovaná v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 213215.

Spoločnosť Starfinance, s.r.o. podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25  Bratislava, telefón: 02/57871111