Naši partneri

 
 
 
 
 
 

BANKY:

Československá obchodná banka, a.s.

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

Privatbanka, a.s.

Sberbank Slovensko, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra banka, a.s.

Unicredit Bank Slovakia a.s.

VÚB, a.s.

STAVEBNÉ SPORITEĽNE:

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.


LEASING:

Tatra-Leasing, s.r.o.


NEBANKOVÉ SPOLOČNOSTI:

AKCENTA, spořitelní a úvěřní družstvo, pobočka SR

Consumer Finance Holding, a.s.

DÔCHODKOVÉ SPOLOČNOSTI:

Allianz – Slovenská dôchodková správ. spoločnosť, a.s.

AXA d.s.s., a.s.

AXA d.d.s., a.s.

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI:

AXA investiční společnost a.s., org. zložka Slovensko

Conseq Investment Management, a.s.

European Investment Centre, o.c.p., a.s.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Partner Bank AG

Patria Direct, a.s. pobočka Slovenská republika

 
 

POISŤOVNE:

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AXA Assistance CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Európska cestovná poisťovňa (Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu)

Generali Poisťovňa, a.s.

Genertel poisťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu


Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

UNIQA poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.