Poistenie majetku


Poistenie nehnuteľnosti

- byt a rodinný dom

- vedľajšia budova a garáž

- bazén

- rekreačná budova a chata

- stavebný materiál

- malé mechanizmy

- zodpovednosť za škody

Poistenie domácnosti

- zariadenie domácnosti

- peniaze a cennosti

- domáce zvieratá

- elektromotory v spotrebičoch

- sklo

- športové potreby


Poistenie majetku podnikateľov

- budovy a stavby

- vozidlá

- stroje a zariadenia

- hnuteľné veci

- poistenie pre zamestnancov

- poľnohospodárske plodiny

Poistenie podnikateľských rizík

- prerušenie prevádzky

- náklad

- enviromentálne škody

- zodpovednosť za škodu

- stavebné poistenie

- profesijná zodpovednosť


O poistení majetku a podnikateľov sa môžete informovať prostredníctvom kontaktného formulára.